Gümüş Kanserojen midir?

ECHA (Avrupa Kimyasal Ajansı) ve EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı), gümüşün insan kanserojenitesi açısından sınıflandırılamaz olduğunu belirlemiştir.

Gümüş İnsanlar İçin Zararlı mıdır?

Kurşun ve cıva gibi diğer metallerin aksine, gümüş insanlar için toksik değildir ve kansere, üreme veya nörolojik hasara veya diğer kronik yan etkilere neden olduğu bilinmemektedir. Çünkü katı gümüş neredeyse tamamen biyolojik olarak inerttir (tepkisizdir) ve yutulsa bile dokulara emilmeden insan vücudundan geçecektir.

Kimler Gümüşten Zarar Görme Riski Altındadır?

Gümüşün (alerjik temas dermatit veya gözlerin tahrişi, mukoza zarları, üst solunum yolu tahrişi veya karın ağrıları gibi) küçük sağlık etkilerine karşı en hassas olan insanlar, gümüşün üretildiği fabrikalarda çalışanlardır.

Çevrede Gümüş Sağlık İçin Bir Risk midir?

Saf metal formunda veya cevherlerde gümüş çözünmez ve çevresel bir risk olarak kabul edilmez. Ancak bazı gümüş bileşiklerinin yüksek dozlarının, balık gibi sucul yaşam biçimleri için oldukça toksik olduğu bulunmuştur. ECHA, balıklar için toksik eşik değeri 50 µg/Litre gümüş olarak belirlemiştir.
 

Nanoksia'daki gümüş konsantrasyonu sadece% 0,054'tür.

Ag NP'lerin Zararlı Etkileri

Ag NP'lerin kullanımı, etkili antimikrobiyal aktivitesi ve eşsiz plazmonik özellikleri nedeniyle, emtia, sağlık ve elektronik gibi çeşitli sektörlerde özel ilgi çekmektedir. Ag NP'lerin yaygın kullanımının devam etmesi büyük olasılıkla çevresel kirlenmeye ve insan maruziyetine neden olacaktır ve dolayısıyla çevre güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili endişeleri artıracaktır.


Ag NP maruziyetinin belirgin zararlı etkileri olduğu klinik olarak henüz kaydedilmemiştir.

Gümüş ve Gümüş Bileşiklerine Maruz Kalma ile İlgili Sağlık Etkileri

8 saatlik zaman ağırlıklı ortalamada (TWA) metalik gümüş için eşik sınır değerleri (0.1 mg/m3) ve çözünür gümüş bileşikleri (0.01 mg/m3) olarak önerilmiştir.


100 m2'lik bir daire için sınırı değer yaklaşık 3 mg çözünür gümüş olup 5 lt'den fazla Nanoksia'ya eşittir.
 

Bir bireyin günlük gümüş maruziyeti her kilogram vücut ağırlığı için 5 mikrogramı (0,005 mg / kg bw / d) geçmemelidir.
70 kg'lık bir insan için maruz kalma limiti günde 0,35 mg gümüştür ve 650 ml'den fazla Nanoksia'ya eşittir.

Ag NP ve Ag İyonları

Genel olarak, gümüş konsantrasyonları Ag NP ile karşılaştırıldığında AgOAc'ye maruz kalan birkaç kat daha yüksektir. Bu, Ag NP yüksek doz formülasyonuna (36 mg gümüş / kg bw / gün) kıyasla AgOAc'den 1.8 ila 7 kat daha yüksek gümüş dozu (∼64-256 mg gümüş / kg bw / gün) ile açıklanabilir.

Üreme ve Gelişimsel Toksisite

Ag NP'lerin ve gümüşün memeli üremesine ve gelişmesine toksisitesi hakkında mevcut bilgiler sınırlı olmakla birlikte, özellikle Ag NP'lerin üreme toksisitesine yönelik olarak etkisi tanımlanamamıştır.