Ürünler

Nanoksia5L_edited.jpg
Nanoksia1L_edited.jpg

Nanoksia 1L.

 • Kişisel kullanım yeşil dezenfektan

 • Nanoteknoloji içerikli

 • Devrim niteliğinde yenilikçi

 • % 100 Vegan

 • % 100 Ekolojik

 • Sıfır toksik kimyasal emisyon

Nanoksia5L_edited.jpg

Nanoksia 5L.

 • Nanoteknoloji içerikli

 • Devrim niteliğinde yenilikçi

 • % 100 Vegan

 • % 100 Ekolojik

 • Sıfır toksik kimyasal emisyon

Nanoksia10L_edited.jpg

Nanoksia 10L.

 

 • Nanoteknoloji içerikli

 • Devrim niteliğinde yenilikçi

 • % 100 Vegan

 • % 100 Ekolojik

 • Sıfır toksik kimyasal emisyon

Nanoksia10L_edited.jpg

Nanoksia 20L.

 

 • Nanoteknoloji içerikli

 • Devrim niteliğinde yenilikçi

 • % 100 Vegan

 • % 100 Ekolojik

 • Sıfır toksik kimyasal emisyon

Ürün Bilgisi

Aktif madde: Gümüş (% 0,054) - CAS # 7440-22-4

Diğer bileşenler: İndirgeyici ajan / Bitkisel özüt (% 9), damıtılmış su (% 90,946)

Görünüm: Sıvı

Yoğunluk: 0,97 - 1,2 g/cm3

pH: 1,6 - 3,6

Koku: Kokusuz

Renk: Açık Sarı

Patlayıcı Özellikler: Patlayıcı değil

Oksitleyici Özellikler: Oksitleyici değildir

Biyosidal Etki

 

Nanoksia güçlü bir dezenfektandır. Yüksek virüsit, bakterisit, mantar, sporisit ve antibiyotiklere dirençli mikrobisit etkinliğine sahip hepsi bir arada bir biyosidal üründür.

 

Virüs

Poliovirüs, Adenovirüs, Murin Norovirus MNV, Hepatit BC, Herpes simpleks 1/2, H1N1 İnfluenza

 

Bakteri

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae

 

Mantar

Candida albicans, Aspergillus brasilliensis, Bacillus subtilis

 

Mycobakteri

Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis

 

Sporlar

Bacillus subtilis, Bacillus cereaus

 

Antibiyotik Dirençli Mikroplar

Multiresistant S.aureus (MRSA), Vankomisine Dirençli Enterococcus, Multiresistant A.baumannii, Carba dayanıklı K.pneumoniae, Kolistin dirençli E.coli, ESBL poz K.pneumoniae, ESBL poz E.coli, Multiresistant P.aeroginosa, Sensitive E.coli , Hassas P.aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, Listeria sp, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Proteus vulgaris, Hassas E.coli, Hassas E.coli, Lactococcus sp, Aeromonas

 

 

Ekran Resmi 2020-04-18 15.02.17.png