Nano ve Nano Ölçek Nedir?

 

Metrik birimlerde nano milyarda biri (1 / 1.000.000.000) anlamına gelir. Dolayısıyla, bir nanometre (nm) bir metrenin milyarda biridir.
Nano ölçek 1 ile 100 nm arasındaki boyuttur.

 

 

 

Nanoteknoloji Nedir?

 

Nanoteknoloji, malzemelerin atomik veya moleküler ölçekte üretimi ve işlenmesi ile ilgilidir. 1 ila 100 nm boyut aralığında maddeler için ortaya çıkan farklı veya yeni fiziksel, kimyasal, optik, mekanik ve biyolojik özelliklere dayanmaktadır. Özelliklerdeki bu değişiklikler, esas olarak, küçültülmüş boyut ve nano ölçekte kuantum etkilerinin ortaya çıkması ile artan yüzey/hacim oranından kaynaklanmaktadır.


Nanoteknoloji, genellikle nano-malzemeler olarak adlandırılan nano nesnelerin (örneğin, nanopartiküller, nanolifler ve nanotanecikler) üretimini ve kullanımını içerir. Nanoteknoloji ayrıca malzemelerin yüzeyinde veya içerisinde nano yapıların üretimini ve teknik kullanımını da içerir.

nano_.jpg